lördag 26 april 2008

Felix Nadar - porträttfotograf


Félix Nadar var mycket känd fotograf somavporträtterade de flesta storheterna på sin tid: författaren/poeten Charles Baudelaire, aktrisen Sarah Bernhard m fl. Lägg märke till kvalteten, bildmässigt och innehålsmässigt!
Länkar här och här.

Inga kommentarer: