torsdag 23 april 2009

Historiska digitala kartor

För researchen: på Riksantikarieämbetets hemsida finns historiska digitala kartor.

Inga kommentarer: